Repertoar

Kazališna družina "Ivana Brlić-Mažuranić"

logo

Postojani kositreni vojnik/ The Brave Tin Soldier (H.C. Andersen)

Dramaturgija i scenario: Dubravka Zrnčić-Kulenović
Redatelj: Dubravka Zrnčić-Kulenović , Branko Banković
Koreografija i scenski pokret: Branko Banković

Glume: Darija Vlajnić, Bruno Brinzej, Anamarija Vlajnić,

Stanislav Hudi, Valentina Srnojević

Fotografija: Kristina Held

O PREDSTAVI:

Postojani kositreni vojnik je poznata bajka od H.C.Andersena. Život pojedinca koji je različit od večine ostalih ljudi (invalid, gluh, slijep, mentalno bolestan...). Njegova borba za opstanak i prihvaćanje dovodi do razmišljanja: „ Koliko su takve osobe prepuštene sami sebi i što sve njegova okolina može napraviti da bi im život bio jedno ugodno putovanje od rođenja do smrti?“.
....
stanite...ne mogu vas stići!  ... Ipak, iako nisam brz, vrlo sam stabilan i postojan. Pravi vojnik! Uspravan i dignute glave. I , vojniče, što sad? Kamo li će me sudba moja odvesti?!
...
O prelijepa djevo, oka svog ne mogu odvojiti od vašega plesa...sva od papira, a tako vitka i čila iako stojite na samo jednoj nozi. Koliko smo samo slični! Iako sam samo jedan od monogih kositrenih vojnika, vama ću uvijek biti na usluzi.
...
ovaj vojnik koji stoji na jednoj nozi nije poklekao iako je bio odbačen i zaboravljen od drugih vojnika. Prošao je sva iskušenja i prepreke.... hrabar i postojan a iskreno zaljubljen vratio se onoj koja ga je vjerno čekala na prozoru svog dvorca.

 

„H.C.Andersen nezaobilazni je autor kada je u pitanju kazalište namjenjeno djeci. Njegove bajke ne silaze sa repertoara svjetskih teatara, jer svaka, osim fabulom, inicira i otkrivanje dubljih značenja koja su inspirativna za jedan umjetnički čin. Kaže se da svako vrijeme čita isto djelo na drugačiji način. Tako je i  Dječje kazalište „IBM“, opredjelivši se za bajku o Kositrenom vojniku, iskoristilo priču ne bi li progovorilo o osjećanjima svih onih koji su drugačiji, a često u društvu bezrazložno izolirani, ponekad čak i protjerani, odbačeni, obespravljeni i javno ignorirani.
Biti postojan znači u svom opredjeljenju i određenju ne posustati pred nedaćama i svim izazovima u koje si bačen, znači i sačuvati svoje dostojanstvo i gordo braniti i ponosno biti to što jesi – samo su neka značenja koja su nam bila glavnom motivacijom u odabiru bajke „Postojani kositreni vojnik“.
I ova bajka, možda više nego Andersenova ijedna druga, pripada i određenom vremenu, vremenu kada su kositreni vojnici bili nezaobilazne igračke u dječjoj kolekciji, a danas jedva da ijedno dijete nešto zna o njima. S toga nam je bilo zanimljivo napraviti stroj koji će vratiti vrijeme unazad i pokrenuti vrtuljak – karusel na kojem se nalaze protagonisti iz svijeta zaboravljenih igračaka.
Kako oživjeti to vrijeme romantičnog svijeta u kojem je najveći ideal bila obećana ljubav i boraba između dobra i zla u kojoj uvijek pobjeđuju oni koji su odani i časni? Kako u tom čarobnom krugu igre skinuti prašinu i oživjeti male heroje već davno prošlog djetinjstva, a koji su odgojili generacije, generacije naših baka i djedova? Kako potaknuti maštu danas nas stvaralaca i naših gledatelja te započeti igru, ne prošlu, već ovu suvremenu teatarsku, a ne zaboraviti kako se„dublja značenja kriju u bajkama što sam ih čuo u djetinjstvu, nego u istinama kojima me je naučio život“ (Schiller)?
Ako i ne pronađemo sve odgovore, lijepo će biti prepustiti se starom vrtuljku i pustiti mu da nas još jednom zavrti u vrijeme u kojem ljubav i nada, igra i mašta, imaju najveću vrijednost.“
Dubravka Zrnčić-Kuelnović

 

H.C. Andersen is an unavoidable author when it comes to theatre plays for children. His tales are part of the repertoire in theatres around the world because each one of them, besides the fable, initiate discovering of deeper meanings which are so inspirational for the act of art. It is said that each period reads the same piece in different ways. Our theatre choose “The Brave Tin Soldier” tale to speak out loud about the feelings of all those who are different, and often isolated by society for no reason, sometimes even banished, rejected, disempowered and publicly ignored.
To be brave means to stand behind your commitments and determinations, not to go awry  when the troubles come and accept every challenge. It means to keep your dignity and fiercely defend who you are, and be proud of it. Those are some of the meanings that motivated us to choose  “The Brave Tin Soldier” tale for our play.
This tale, maybe more than any else of Andersen's tale belongs to certain time, time when tin soldiers were part of every child's toy collection, and today, kids hardly even have any knowledge of them. That fact was interesting to us so we decided to assemble a machine which will turn back the time and start a carousel where characters from the lost toys world live.
How to revive that time of romance when a promise to love and the battle of good and bad in which good and honored always win was the biggest ideal? How to clear the dust of that magic circle and revive little heroes of the lost childhood of our grandparents? How to provoke the imagination today, of the creators and audience and start to play, not the past play, but this contemporary, theatre play and not to forget that “deeper meanings lie in tales that I have heard in childhood than in all truths that life thought me” (Shiller)?
Even if we do not find all answers, it is nice to just flow with the carousel and let it to spin us once more to the time where love and hope, play and imagination have the biggest value.
Dubravka Zrnčić-Kulenović