Galerokaz

Kazališna družina "Ivana Brlić-Mažuranić"

a

Naziv projekta:
GALEROKAZ – Implementacija pripovjedačkih i lutkarskih vještina u muzejsku edukaciju Galerije
Ružić po modelu sudioničkog upravljanja javnog i civilnog partnerstva
Korisnik:
Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda
Partneri u projektu:
 Kazališna družina „Ivana Brlić-Mažuranić“
 Udruga za promicanje kulture govorenja i kreativnog stvaralaštva „Vilinput“
 Dječji centar Logos
 Grad Slavonski Brod
Kratki opis projekta:
Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda u suradnji Grada Slavonskog Broda, Kazališne družine
„Ivana Brlić-Mažuranić“, Dječjeg centra Logos i Udruge za promicanje kulture govorenja i
kreativnog stvaralaštva „Vilinput“ zajedničkim aktivnostima u suradnji javnog i civilnog sektora
realizirati će igrokaz koji će „oživjeti“ odabrane umjetnine iz postava Galerije Ružić uključivanjem
djece i ostalog stanovništva. Provedbom zajedničkih aktivnosti dat će se primjer dobre prakse
sudioničkog upravljanja u kulturi te na taj način podići razina javne svijesti o ovakvom modelu
upravljanja.
Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali “, prioritetne osi
4 – Dobro upravljanje, investicijskog prioriteta 11.ii. Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji
osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne
politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na
nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, specifičnog cilja 11.ii.1. – Razvijanje kapaciteta organizacija
civilnog društva, osobito NVO i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg
upravljanja.
Cilj:
1. Uspostaviti suradnju i umrežavanje Galerije Ružić u Slavonskom Brodu kao javne ustanove u
kulturi s organizacijama civilnog društva te kroz međusobni prijenos znanja i iskustava osigurati
dodanu vrijednost pri pripremi i provedbi kulturnih i umjetničkih programa na bazi koncepta
sudioničkog upravljanja u kulturi
2. Zajedničkom pripremom i provedbom umjetničko-edukativnih programa u prostorijama Galerije
Ružić u Slavonskom Brodu promovirati koncept sudioničkog upravljanja kroz suradnju javnih i
civilnih partnera te uključenost lokalne zajednice
Očekivani rezultati projekta:
1. 3 lokalna OCD-a sudjelovala u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje
rada;
2. 20 članova i zaposlenika udruga i umjetničkih organizacija, zaposlenika javnih ustanova u kulturi
kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave te zaposlenika jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave sudjelovalo u aktivnostima jačanja kapaciteta u području
sudioničkog upravljanja u kulturi;
3. U svrhu podizanja javne svijesti o javnom-civilnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u
kulturi održana Tribina, redizajnirana Web stranica Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda i
provedeni umjetničko edukativni programi u suradnji partnera.
Ukupna vrijednost projekta:
799.628,85 kn
Iznos sufinanciranja EU:
679.684,65 kn
Iznos sufinanciranja RH:
119.944,20 kn
Razdoblje provedbe projekta:
29.10.2018. – 28.10.2020.
Kontakt osobe za više informacija:
Romana Tekić, dipl. pov. umj. i komp. knjiž.; email: galerija-umjetnina@sb.t-com.hr
Napomena:
„Sadržaj objave isključiva je odgovornost Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda“
 
Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranice:
 www.strukturnifondovi.hr
 www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 

Korisnik:
Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda

 

Partneri:

 

Kazališna družina

„Ivana Brlić-Mažuranić

Udruga za promicanje kulture govorenja ikreativnog stvaralaštva
„Vilinput“

Dječji centar Logos

Grad

Slavonski Brod